Elżbieta Krzemińska

(Dygresja niewinna, Panis angelicus, Niech Ojciec naszego Pana, Hallelujah, Modlitwa, Ave Maria – muz. Giulio Caccini)

Profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Artystyczny UMCS oraz podyplomowe studia przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie chórmistrzostwa i emisji głosu. Uczestniczka kursów mistrzowskich Dirkiana Horringe’a w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wykonawstwa muzyki dawnej, sir Davida Willcocksa i Michaela Glassera w zakresie chóralistyki i Ruth Holton w zakresie emisji głosu. Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej oraz zajęcia metodyki emisji głosu na kierunku Edukacja muzyczna oraz Jazz i muzyka estradowa, na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1987 roku prowadzi Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej. Pod jej dyrekcją zespół przygotował ponad 300 koncertów z muzyką a cappella i wokalno-instrumentalną, w Polsce i wielu krajach europejskich. Chór Politechniki otrzymał liczne czołowe nagrody na konkursach chóralnych, a dyrygentka – Specjalną Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta we Włoszech (1996 i 2001) i Słowacji (2007). Koncertowała w wielu krajach Europy, m.in.: w Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Anglii, Walii, Czechach, Portugalii, Ukrainie i Grecji, a także na Węgrzech, Słowacji, Wyspach Kanaryjskich, Litwie.

W 2013 roku założyła i do 2018 roku prowadziła jako dyrygent Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”. Aktywnie współpracuje z Klasztorem oo. Dominikanów i Fundacją „Restaurare Basilicam”, gdzie w latach 2003–2017 realizowała, jako dyrektor artystyczny, dominikański projekt – Festiwal „Wielkopostne Śpiewanie”.
Jej zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą przede wszystkim chóralistyki, ale również emisji głosu w śpiewie i w mowie zawodowej. Dwukrotnie brała udział w pracach Kapituły przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Lublina. Jurorka wielu konkursów i festiwali chóralnych. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin.