Zespół wokalny kierunku Jazz i muzyka estradowa Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Krzemińskiej

Zespół Wokalny Wydziału Jazz i Muzyka Rozrywkowa UMCS w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Krzemińskiej

Zespół wokalny pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Krzemińskiej tworzy grupa studentów specjalności wokalistyka na kierunku Jazz i muzyka estradowa w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pasjonują się śpiewem i podczas zajęć rozwijają umiejętności zbiorowego muzykowania w wielogłosie, towarzyszenia wokalnego soliście i umiejętność improwizacji.

Zespół mierzy się z różnymi stylami i gatunkami muzyki rozrywkowej, jazzowej i musicalowej, a śpiewający w nim wokaliści poznają również podstawy metodyki prowadzenia zespołu wokalnego, by kiedyś móc prowadzić własne grupy wokalne. Efektem wspólnego śpiewania jest także umiejętność współpracy i współodpowiedzialność za ostateczną produkcję artystyczną.